Missie

Het Bedrijvenpark Kortrijk-Noord is zowel gelegen op grondgebied Kortrijk als Kuurne. Doel van dit project is de bedrijven op het terrein te verenigen.

Het Bedrijvenpark wordt gekenmerkt door een uitbreiding (22ha), waardoor het belang van een gestructureerde samenwerkingsvorm onder de bedrijven voor het volledige werkgebied nog actueler wordt.

Kortrijk-Noord was in het verleden reeds betrokken bij interbedrijfssamenwerking met het PIAV- en RESOC-project (project dat bijdraagt tot de verduurzaming van bedrijventerreinen door het stimuleren of opzetten van samenwerkingsverbanden tussen bedrijven binnen eenzelfde bedrijventerrein of een groep van bedrijventerreinen – Oproep 2005).

Daarbij wordt aandacht besteed aan de drie centrale pijlers PeoplePlanet & Profit.

People

Mensen zijn het kapitaal van ondernemers

Een onderneming zonder mensen is als een haven zonder boten.

De mens staat centraal in het programma van de vzw, met nadruk op ‘Maatschappelijk en Verantwoord Ondernemen’.

Nu werken er meer dan 3000 mensen op het Bedrijvenpark en we zouden het graag zo houden en zelfs laten stijgen.

Planet

Het milieu verdient onze aandacht!

Gezamenlijke ophaling KGA en ander afval

In veel bedrijven is de hoeveelheid Klein Gevaarlijk Afval eerder beperkt en is geen structurele ophaling of verwijdering voorzien. Het gevaar is dan ook dat dit blijft rondslingeren, op een uithoek van het bedrijvenpark terecht komt of bij het restafval belandt. Door een gecoördineerde ophaling van het KGA voor het hele bedrijvenpark, worden de bedrijven ontlast van de organisatie, is het een kleine moeite om het afval mee te geven bij de ophaling en kan de prijs gedrukt worden. De transportkost van het ophalen kan immers gedeeld worden en gezien de gezamenlijke grote hoeveelheid kan een interessante prijs verkregen worden. In juni 2011 werd al een afhaling georganiseerd.

Zwerfvuilactie

Doel is de betrokkenheid van de bedrijven en hun personeel te verhogen, zodat zij meewerken om de beeldkwaliteit van het bedrijvenpark te verhogen en op peil te houden.

Het bedrijvenpark heeft net zoals alle openbare plaatsen last van zwerfvuil. Soms wordt er moedwillig afval achtergelaten omwille van de verlatenheid van het terrein, en vaak zijn de inspanningen die reeds door de stad en de gemeente geleverd worden om de wegen proper te houden niet voldoende om het hele terrein netjes te houden. Een zwerfvuilactie op regelmatige basis, samen met een sensibiliseringsactie moet hieraan tegemoet komen.

Profit

Samen staan we sterker!

Eén van de centrale aandachtspunten van bedrijvenparkmanagement is de gemeenschappelijke organisatie van voorzieningen en formules van samenaankoop. De aangekondigde acties werken kostenbesparend voor de deelnemende bedrijven.

Bewakingsdienst

Veel bedrijven doen nu individueel een beroep op een beveiligingsfirma voor de bewaking van hun terrein. Die vorm van bewaking is algemeen beschouwd minder rendabel dan de realisatie van een collectieve bewakingsvorm. Zeker bij de grote ondernemingen lopen de beveiligingskosten hoog op en spelen mogelijke schaalvoordelen een belangrijke rol.

In het project zal via een individuele bevraging de bereidheid van de bedrijven tot participatie in een gezamenlijk project worden geïnventariseerd. Eveneens worden de voor- en nadelen van de verschillende vormen van gezamenlijke bewaking (consortiumbewaking, camerabewaking, …) onderzocht. Op basis hiervan zal een marktbevraging worden uitgevoerd. Voor de geïnteresseerden wordt door de dienstverlener een infosessie georganiseerd.

Ten slotte is er begeleiding voorzien bij de uitwerking van de contracten. Zo kunnen acties gevoerd worden rond inbraakbeveiliging, in samenwerking met de lokale politie en voorzien we de periodieke aanwezigheid van de wijkagent in ‘De Welkom’

Organisatie van gezamenlijke opleidingen

Bedrijven zijn vaak door wetgeving of uit veiligheidsoverwegingen verplicht één of meerdere werknemers bepaalde opleidingen te laten volgen. Meestal moet men dan op zoek naar een aanbod dat soms heel wat verplaatsingen met zich meebrengt. Het organiseren op regelmatige basis van deze en andere veel voorkomende opleidingen op het bedrijvenpark, heeft als voordeel dat:

 • de drempel wordt verlaagd voor de bedrijven om de werknemers de opleiding te laten volgen
  voor deze bedrijven de last van de organisatie wegvalt
 • de werknemers hun collega’s ontmoeten uit de andere bedrijven op het terrein waardoor een betere communicatie tussen collega’s gecreëerd wordt
 • de kosten worden gedeeld over de verschillende deelnemende bedrijven
 • de werknemers zich niet ver dienen te verplaatsen, wat zowel een tijds- als financiële winst oplevert
 • Mogelijke opleidingen zijn: nijverheidshelper, brandbestrijding, heftruckchauffeur, bestuurder hoogwerker, taalopleiding voor buitenlandse medewerkers, basiscursus computer, eventueel eco-driving, …

Jobbeurs

Niet alle bedrijven hebben de tijd of het budget om individueel aan een jobbeurs deel te nemen. De vzw zal alle vacatures van zijn leden bundelen en presenteren aan de werkzoekenden op de jobbeurs die plaatsvindt doorgaat in de Kubox te Kuurne. De parkmanager staat ook in nauw contact met de VDAB.

Privaat groenonderhoud

Bijna elk bedrijf heeft wel een groenzone te onderhouden (haag scheren, gras maaien, snoeien, onkruid wieden, …). Een gezamenlijke organisatie van dit onderhoud biedt verschillende voordelen. Het is in eerste instantie goedkoper voor de bedrijven en het draagt eveneens bij tot een uniform uitzicht van het bedrijvenpark. In het project zal via een individuele bevraging de bereidheid van de bedrijven tot participatie in een gezamenlijk groenonderhoud en hun specifieke wensen worden geïnventariseerd. Op basis hiervan zal een marktbevraging worden uitgevoerd waarbij de inschakeling van de sociale economie belangrijk zal zijn.

Via overleg met de geïnteresseerde bedrijven wordt de meest gunstige leverancier gekozen en is begeleiding voorzien in de opmaak van de verschillende contracten.

Glazenwasser/poetsdienst

Net zoals bij het vorige punt zijn tal van leveranciers dagelijks aanwezig op het bedrijvenpark. Aan iedereen worden (noodgedwongen) verplaatsingskosten aangerekend, maar door het combineren van opdrachten in hetzelfde werkgebied zijn besparingen zeker mogelijk. Er wordt hier eveneens bij voorkeur samengewerkt met de sociale economie om deze dienst op regelmatige basis aan te bieden aan de deelnemende werkgevers.

Collectieve afvalophaling

Ook ophalers van afval maken deel uit van het dagelijks beeld op het bedrijvenpark. Diverse leveranciers rijden af en aan om ons van het afval te verlossen. Afvalophaling betekent tegenwoordig een serieus budget op de bedrijfsrekening. Het organiseren van periodieke, collectieve ophalingen dient zeker aanzienlijke besparingen op te leveren.

Schilderen van parkeerlijnen

In veel gevallen wordt dit bij de aanleg van een nieuwe parking zorgvuldig uitgevoerd. Na verloop van tijd dringt herschilderen zich op, doch wordt dit gezien de hoge kostprijs meestal voor zich uitgeschoven. Als de vzw een actie organiseert waarbij de leverancier op verschillende plaatsen op dezelfde dag(en) aan het werk kan, is een aanzienlijke besparing zeker mogelijk.

Groepsaankoop energie / zonnepanelen / …

Een nieuw energiecontract afsluiten op het juiste moment kan een bedrijf veel voordeel opleveren. Als dit in samenwerking met andere bedrijven gebeurt, kan door het schaalvoordeel bovendien een betere prijs bedongen worden. Samen met de groepsaankoop krijgt elk bedrijf hiernaast ook een korte energiedoorlichting en advies voor rationeel energiegebruik. Het project voorziet eveneens in een informatiesessie hieromtrent.

Als antwoord op de sterk stijgende energieprijzen is het voor de bedrijven interessant hun afhankelijkheid van leveranciers te beperken. Dit kan door onder andere te investeren in zonne-energie (photovoltaïsche cellen). In het project zal via een aangepaste vragenlijst de bereidheid van de bedrijven tot participatie in een gezamenlijk project worden geïnventariseerd en hun energieverbruik worden doorgelicht.  Op basis hiervan zal in samenwerking met een studiebureau een marktbevraging worden uitgevoerd. Voor de geïnteresseerden wordt door de leverancier een infosessie georganiseerd. Ten slotte is er begeleiding voorzien bij de uitwerking van de contracten.

Diverse mogelijkheden

Zo zijn er tal van zaken waarvoor een coördinatie van aankopen voor profijt kan zorgen. Denk maar eens aan zaken die alle bedrijven dagelijks nodig hebben :

 • advertentieruimte in kranten en magazines : waarom de vacatures van de verschillende bedrijven niet combineren in één gezamenlijke advertentie?
 • onderhoud blusapparaten : dit is een markt waar hardselling normaal is en waar werkbonnen aanzien worden als langlopende contracten …
 • telecom : het is algemeen bekend dat België bij de duurste landen van Europa hoort op gebied van telecommunicatie.
 • kantoorbenodigdheden : we verslinden in deze digitale tijden nog steeds tonnen papier. Niet goed voor ons milieu en zeker niet voor de portemonnee.
 • brandstof : veel bedrijven hebben eigen tanks en het bedrijvenpark is omringd met tal van benzinestations. Ook hier vallen voordelen te rapen.
 • … Alle ideeën zijn welkom!

Organisatie van diverse infosessies

Periodiek plannen wij infosessies over interessante thema’s. Het kan bvb gaan over tewerkstellingsmaatregelen, mobiliteit, telecom, fiscaliteit, … Alle voorstellen zijn welkom.

Informatieverstrekking aan en samenwerking met de brandweer

De interventie en interne noodplannen van een bedrijf dienen telkens, bij aanpassingen aan de constructie en/of het productieproces van het bedrijf, bijgewerkt te worden. Zowel het interventieplan van de brandweer als het intern noodplan van het bedrijf zijn een onderdeel van de totale strategie van een bedrijf in geval van nood.

Kortrijk-Noord wordt gekenmerkt door een groot aantal kleine en middelgrote ondernemingen die niet de nodige tijd kunnen vrijmaken voor overleg met de brandweer voor de bijwerking van de interventieplannen. Het project voorziet voor een duur van twee maanden de inschakeling van een medewerker bij de brandweer die, waar nodig, voor de bedrijven van Kortrijk-Noord deze bijwerking uitvoert.

Verder zal er binnen het project:

 • informatie gegeven worden over het gemeentelijk rampenplan
 • een gezamenlijk onderhoud van de brandblusapparaten georganiseerd worden, in samenwerking met een externe partij